خطا در انجام تراکنش

متاسفم!

انجام تراکنش پرداخت شما با مشکل روبرو شد. در صورتی‌که از پولی از حساب شما کسر شده باشد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به حساب شما باز می‌گردد. در غیر اینصورت می‌توانید با ایمیل من تماس بگیرید.