خطا در انجام تراکنش

متاسفم!

تراکنش پرداخت شما با مشکل روبرو شد. در صورتی‌که پولی از حساب شما کسر شده باشد، حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به حساب شما باز می‌گردد.

در صورت نیاز می‌توانید یه سادگی از طریق راه‌های ارتباطی که در صفحه پشتیبانی آورده شده‌اند، با من تماس بگیرید.