سانتیاگو کالاتراوا

دوز روزانه معماریمعرفی بنامعماری

دوز روزانه معماری شماره ۱۰۳: بال‌های کالاتراوا

با اولین شماره دوز روزانه معماری در سال ۹۵ یعنی شماره یکصد و سوم به شما خوش آمد می‌گوییم. این ساختمان

Read More
دوز روزانه معماریمعرفی بنامعماری

دوز روزانه معماری شماره ۸۴: ایستگاه کالاتراوا

به هشتاد و چهارمین شماره دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: ایستگاه راه‌آهن Liège-Guillemins TGV طراحی: سانتیاگو کالاتراوا محل

Read More