سرویس بهداشتی

دوز روزانه معماریمعرفی بنامعماری

دوز روزانه معماری شماره ۳۶: سرویس‌های بهداشتی

به سی و ششمین دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: سرویس‌های بهداشتی عمومی طراحی: Gramazio Kohler Architects محل اجرا:

Read More