دوز روزانه معماری شماره ۶۱: نیم‌دایره‌ها

به شماره شصت و یکم دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: کتابخانه دانشگاه هنر Tama طراحی: Toyo Ito (برنده

بیشتر بخوانید