موزه

دوز روزانه معماریمعرفی بنامعماری

دوز روزانه معماری شماره ۱۱: موزه کن فرامیس

به یازدهمین دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: موزه کن فرامیس (Can Framis Museum) معمار: BAAS Arquitectura محل اجرا: بارسلون،

Read More