دوز روزانه معماری شماره ۳: C42 سیتروئن

این سومین دوز روزانه معماری است. نام پروژه: نمایشگاه C42 سیتروئن معمار: مانوئل گاوترند محل اجرا: پاریس (۲۰۰۷) عکاس: JP2H

بیشتر بخوانید