دوز روزانه معماری شماره ۱۸: پل چوبی عابر پیاده

به هجدهمین دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: پل عابر پیاده Luchtsingel معمار: ZUS Zones Urbaines Sensibles محل اجرا: روتردام،

بیشتر بخوانید