دوز روزانه معماری شماره ۹۲: MLK

به شماره نود و دو دوز روزانه معماری خوش آمدید. دوشنبه گذشته (سومین دوشنبه ماه ژانویه) روز مارتین لوتر کینگ

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۹۰: وسعت فضا

به شماره نود دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: کتابخانه ملی فرانسه طراحی: Dominique Perrault Architecture محل اجرا: پاریس، فرانسه (1995)

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۶۱: نیم‌دایره‌ها

به شماره شصت و یکم دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: کتابخانه دانشگاه هنر Tama طراحی: Toyo Ito (برنده

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۲۷: کتابخانه آلمانی

به بیست و هفتمین دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: کتابخانه جدید ایالتی (Neue Staatsbibliothek) طراحی: Hans Scharoun محل اجرا:

بیشتر بخوانید