کتابخانه

دوز روزانه معماریمعرفی بنامعماری

دوز روزانه معماری شماره ۹۰: وسعت فضا

به شماره نود دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: کتابخانه ملی فرانسه طراحی: Dominique Perrault Architecture محل اجرا: پاریس، فرانسه (1995)

Read More