آموزش

کلاسهای روز چهارشنبه ۱ اسفند

قابل توجه کلیه دانشجویان دروس تنظیم شرایط محیطی و ترسیم فنی دانشگاه حافظ:

  • کلاسهای این دو درس امروز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸۶ تشکیل نمی گردد.