آموزش

کلیات تحویل نهایی درس ترسیم فنی

دانشجویان درس ترسیم فنی دانشگاه حافظ ، ضمن تبریک مجدد ایام نوروز، لطفا فایل زیر را داونلود کرده و کرکسیون ها و تحویل نهایی خود را بر اساس آن تنظیم نمایید. ترتیب ارایه و مبنای ارزشیابی کارهای انجام شده مندرجات این فایل میباشد. همچنین یادآوری می کنم در اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروز کرکسیون سایت پلان انجام میگردد و جلسه دوم نقشه های سایت پلان ارزشیابی می شوند.

arrow-down_24.png کلیات تحویل نهایی درس ترسیم فنی