آموزش

اعلام نمرات دانشگاه حافظ

نمرات نهایی دروس تظیم شرایط محیطی ، عناصر و جزییات ۱ و ۲ به دانشگاه اعلام شده است. با استفاده از لینکهای زیر میتوانید لیست این نمرات را دریافت کنید.

*** کلیه نمرات فوق با دقت ۰.۲۵ به بالا گرد شده اند. ***