آموزش

اعلام نواقص پروژه های ترسیم فنی

لطفا فایل زیر را داونلود کنید و موارد خواسته شده را تا ساعت ۱۸ روز ۲۸ بهمن ماه ارایه نمایید. برای دیدن فایل حتما به برنامه آکروبات شرکت ادوبی نیاز دارید.

پی نوشت: دوستان عزیز مجددا خواهش میکنم از تماس تلفنی پرهیز نمایید.