آموزشمعماری

تحویل جبرانی درس ترسیم فنی حافظ

دوستان عزیز لطفا فقط موارد خواسته شده را با همان فرمت پروژه اصلی (به لحاظ کادر و سایز و . . . ) بصورت یک مجلد تا ساعت 6 روز یکشنبه ۲۸ بهمن به دانشگاه تحویل دهید.

بعضی از موارد خواسته شده ممکن است در پروژه اصلی هم ارایه شده باشد. اما لطفا آنها را مجددا به کاملترین شکل و با در نظر گرفتن سرفصل ارایه نمایید.