آموزشمعماریمقالات

توضیح درباره جزوه تنظیم شرایط

با پوزش از تاخیر ایجاد شده، در پاسخ به خواسته ای که در بخش نظرات مطرح شده است، باید بگویم که متاسفانه هنوز جزوه ای برای درس تنظیم شرایط محیطی وجود ندارد. بهترین مرجع برای مطالعه (به رغم حجم زیاد مطالب) کتاب اقلیم و معماری است و یادداشتهایی که در کلاس برداشته شده اند.

موفق باشید.