خلاصه درس تنظیم شرایط محیطی

سرفصل‌هایی که در این خلاصه درس پوشش داده شده‌اند عبارتند از:

۱- شرایط آسایش حرارتی (آسایش حرارتی در بیرون و داخل ساختمان)

۲- تابش خورشیدی (محاسبات مسیر حرکت خورشید)

۳- رطوبت (تاثیر رطوبت بر بدنه‌های ساختمان)

۴- تهویه (شیوه‌های تامین تهویه طبیعی در ساختمان)

۵- پهنه‌بندی اقلیمی (تقسیم‌بندی‌های اقلیمی ایران و جهان)

۶- تاسیسات سرمایشی گرمایشی (معرفی انواع و اجزای سیستم‌های تهویه مطبوع)

۷- محاسبات انتقال حرارت (محاسبات ساده انتقال حرارت)


تعداد دفعات دانلود تا کنون: 615