برنامه و فونت‌های کاتب برای اتوکد

ابزار بسیار قدیمی و البته پرکاربرد کاتب جهت نوشتن متن‌های فارسی در تمامی نسخه‌های اتوکد