دوز روزانه معماری شماره ۱۰۲: برج تیرانا

به شماره یکصد و دوم دوز روزانه معماری خوش آمدید. این ساختمان که هنوز عملیات اجرایی آن تمام نشده، قرار

بیشتر بخوانید