طبیعت

دوز روزانه معماریمعرفی بنامعماری

دوز روزانه معماری شماره ۸۱: مارپیچ چوبی

به هشتاد و یکمین شماره دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: مسیر درختی جنگل سیاه (Baumwipfelpfad Schwarzwaldٰ) طراحی: Josef Stöger محل اجرا:

Read More