روش‌های انتخاب شیی در اتوکد

استفاده از روش‌های مختلف انتخاب اشیاء (نزدیک به ۲۰ روش) یکی از مهارت‌های پایه در استفاده از اتوکد است. در این جزوه کوچک به اختصار با این روش‌ها آشنا می‌شوید.