دوز روزانه معماری شماره ۱۰۶: چوب و بتن

به شماره یکصد و ششم دوز روزانه معماری خوش آمدید. اگر بتن را مصالحی خشک و بی‌روح می‌دانید، اگر فکر

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۶۹: مکعب غول‌پیکر

با دومین کلیسای این هفته به شصت و نهمین شماره دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: کلیسای قلب مسیح

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۶۷: کلیسای چوبی

به شصت و هفتمین شماره دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: کلیسای Laajasalo طراحی: Kari Järvinen and Merja Nieminen

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۶۰: صخره‌ها

به شماره شصتم دوز روزانه معماری رسیدیم. خوش آمدید. نام پروژه: کلیسای نجات‌دهنده مقدس طراحی: Fernando Menis محل اجرا: Los

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۴۷: کلیسای بدون سقف

این شماره از «دوز روزانه معماری» باید روز چهارشنبه منتشر می‌شد که به دلیل گرفتاری‌های کاری من به امروز موکول

بیشتر بخوانید