دوز روزانه معماری شماره ۱۰۶: چوب و بتن

به شماره یکصد و ششم دوز روزانه معماری خوش آمدید. اگر بتن را مصالحی خشک و بی‌روح می‌دانید، اگر فکر

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۶۹: مکعب غول‌پیکر

با دومین کلیسای این هفته به شصت و نهمین شماره دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: کلیسای قلب مسیح

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۶۷: کلیسای چوبی

به شصت و هفتمین شماره دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: کلیسای Laajasalo طراحی: Kari Järvinen and Merja Nieminen

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۶۰: صخره‌ها

به شماره شصتم دوز روزانه معماری رسیدیم. خوش آمدید. نام پروژه: کلیسای نجات‌دهنده مقدس طراحی: Fernando Menis محل اجرا: Los

بیشتر بخوانید

دوز روزانه معماری شماره ۴۷: کلیسای بدون سقف

این شماره از «دوز روزانه معماری» باید روز چهارشنبه منتشر می‌شد که به دلیل گرفتاری‌های کاری من به امروز موکول

بیشتر بخوانید
توانبخشي شناختي مرکز مشاوره در اروميه